Day: January 5, 2022

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

เรื่องน่ารู้ของการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเรื่องน่ารู้ของการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ปัจจุบันนี้การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานได้กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นมากยิ่งขึ้นในทุกๆ บริษัท ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเป็นการคัดกรองคนเข้ามาทำงานได้ในอีกทางหนึ่งนั่นเอง แต่อย่างไรก็ดี หากว่าใครที่กำลังจะเริ่มต้นทำงานที่ใหม่ และอยากให้การทำงานของเรานั้นราบรื่น เราก็ควรศึกษาเรื่องของการตรวจสุขภาพเอาไว้ก่อนเสียตั้งแต่ตอนนี้จะดีที่สุด  1.การตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์  สำหรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานจะเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์ แน่นอนว่าการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์จะไม่ได้ละเอียดลออเท่าที่ควร เช่นการตรวจชีพจร ตรวจวัดความดันโลหิตสูง ตรวจวัดการเต้นของหัวใจ ตรวจการหายใจ ตรวจปอด(เบื้องต้น)   2.ต้องมีการตรวจวัดสายตาด้วย  สิ่งที่หลายๆ คนอาจจะไม่รู้มาก่อนก็คือ คุณต้องตรวจวัดสายตาด้วยในบางที่ทำงาน ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าการตรวจวัดสายตาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสมกับอาชีพบางอาชีพ เช่นอาชีพนักบิน ที่ต้องการเน้นไปที่ความเชี่ยวชาญทางสายตาเป็นต้น นอกจากนี้อาจจะต้องมีการตรวจวัดอีกหลายๆ ด้านด้วยกัน เช่นการตรวจวัดสายตาเอียง  3.การตรวจโรคติดต่อ  เพราะบางโรคติดต่ออาจจะส่งผลเสียร้ายแรงต่อร่างกายได้ และทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้อีกด้วย ดังนั้น สิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากที่สุดก็คือ [...]