Tag: LASIK

การทำ “LASIK “ นั้น ในช่วงอายุไหนบ้าง ? เราควรทำการทำ “LASIK “ นั้น ในช่วงอายุไหนบ้าง ? เราควรทำ

LASIK
ในการทำเลสิกนั้นไม่ใช่ว่าทุกช่วงอายุนั้นจะสามารถที่จะทำได้ เพราะเชื่อว่าหลายคนนั้น อาจจะเริ่มที่จะมองหา และ การรักษาสายตาของเรา ด้วย LASIK  และ เชื่อว่ามีหลากหลายช่วงอายุอย่างมากด้วยเช่นกันที่อาจจะเริ่มมองหาว่าอายุขนาดไหน หรือ อายุเท่าไหร่ที่จะต้องทำเลสิก  หรือ อายุขนาดไหนที่จะต้องพร้อมทำเลสิกมาลองดูกันดีกว่าว่าในการทำเลสิกนั้นจะมีในช่วงอายุเท่าไหร่ที่สามารถเริ่มทำได้   ช่วงอายุ 18 – 24 ปี   ในช่วงอายุ 18 ปี นั้นเป็นช่วงที่ร่างกายของเราพัฒนาเจริญเติบโต และในเรื่องของค่าสายตานั้นจะอยู่ในระดับที่อาจจะยังไม่คงที่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากว่าจะทำเลสิกในช่วงอายุ 18 – 24 ปี นั้น ถ้าหากว่าจะทำเลิสกในช่วงนี้นั้นจะต้องดูค่าสายตาว่ามีความคงที่มาตลอด 1 ปี หรือ ไม่ หรือ มีการเรียนราชกาล [...]