Tag: รับ จดทะเบียน

ก่อนจดทะเบียนบริษัท เราจะต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนจดทะเบียนบริษัท เราจะต้องเตรียมอะไรบ้าง

รับ จดทะเบียน
การเริ่มธรุกิจนั้นเป็นอีกหนึ่งในความฝันของใครหลากหลายคนอย่างมาก ซึ่งเชื่อว่าบางคนนั้นอาจจะกำลังเริ่ม หรือ บางคนนั้นกำลังเริ่มอยู่แล้ว และหนึ่งในความฝันที่หลายคนนั้นอยากจะทำให้เป็นนั้นคือการเริ่มมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ซึ่งแน่นอนว่าการเริ่มธุรกิจของตัวเองนั้นการจดทะเบียนบริษัทเองก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  และ ในการเลือกใช้บริการรับ จดทะเบียน   นั้นก็มเรื่องมากมายที่จะต้องรู้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของของ “การจดทะเบียน” นั้นเราจะต้องเตรียมตัว และ เตรียมอะไรบ้าง   การตั้งชื่อบริษัท   ฟังดูอาจจะมใช่เรื่องยากอะไร แต่ว่าการตั้งชื่อนี้ละคือส่วนสำคัญอย่างมาก เพราะว่าจะเป็นชื่อที่เรานั้นใช้ไปตลอดดการประกอบธุรกิจของเราดังนั้นการตั้งชื่อบริษัทนั้นควรจะคิดให้ดีก่อน และ ที่สำคัญนั้นจะต้องยื่นชื่อในการจัดตั้งอย่างน้อย 3 ชื่อ เพื่อใช้ในการพิจารณา โดยในการยื่นจองชื่อบริษัทนั้นสามารถทำได้สอง 2 วิธีนั้นคือ การยื่นด้วยตัวเองกับกรมพัฒนาธุรกิจ ในเขตของเรา หรือ จองผ่านออนไลน์นั้นเอง   [...]