5 วิธีป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ภายในอุตสาหกรรม

Cable Ladder

ภายในอุตสาหกรรมนั้นมีไฟฟ้านั้นมีความสำคัญอย่างมาก   และ ภายในอุตสาหกรรมนั้นการเดินสายไฟ และ อุปกรณ์เดินสายไฟต่าง ๆ เช่น Cable Ladder หรือ รางเดินสายไฟนั้นก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  ซึ่งในการเดินสายไฟนั้นจะส่งผลให้อุตสาหกรรมนั้นสามารถใช้งานไฟฟ้าได้อย่างทั่วแผนก แต่ว่าเรื่องที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ “การเกิดอุบัติเหตุ” เพราะว่าในอุตสาหกรรมนั้นสามารถเกิดไฟไหม้ได้ง่ายอย่างมาก ดังนั้นในการดูแลรักษาจึงมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ “วิธีป้องกัน” ไม่ให้อุตสาหกรรมนั้นเกิดไฟไหม้ หรือ เกิดอุบัติเหตุ ภายในอุตสาหกรรม  

เริ่มขั้นตอนการวางแผนหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริง  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของการเตรียมความพร้อม เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าภายในอุตสาหกรรมนั้นมีขนาดใหญ่ดังนั้นในเรื่องของ การเตรียมความพร้อมนั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนั้นมีความสำคัญอย่างมาก และ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง จะได้ไม่เกิดความเสียหายที่มากขึ้นนั้นเอง  

จัดเตรียมความพร้อม และ อุปกรณ์ต่าง ๆ  

เมื่อเรามีการซักซ้อมแล้วในเรื่องของ ต่อมานั้นคือในเรื่องของ “การจัดเตรียมความพร้อม” ต่าง ๆ ไว้ด้วยเช่นกัน ซึ่งการเลือกอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นมีความสำคัญอย่างมาก ด้วยเช่นกัน และที่สำคัญนั้นควรติดตั้งไว้ในพื้นที่ที่ติดตั้งที่สามารถใช้งานได้ง่าย และ หากเกิดขึ้นจริงนั้นในการใช้งานนั้นจะได้สามารถหยิบ จับได้ง่าย  และจะได้ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และ  ทำให้อุบัติเหตุเสียหายได้น้อยลงด้วยเช่นกัน  

หมั่นตรวจสอบระบบไฟฟ้า และ ความผิดพลาด  

อีกเรื่องที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าต่าง ๆ    เพราะว่าในเรื่องของการใช้งานนั้นถ้าหากว่ามีความผิดพลาดในเรื่องของการใช้งานในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร หรือ ระบบต่าง ๆ เช่นระบบไฟฟฟ้า หรือ การเดินสายไฟเช่น Cable Ladder หรือ แม้แต่กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ นั้นอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาด และทำให้เกิดไฟไหม้ได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอของการใช้ไฟฟ้าที่สำคัญเองก็ไม่ควรที่จะละเลยด้วยเช่นกันไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยเช่นกัน  

มาตรการการตรวจสอบ และ การสูบบุหรี่  

อีกเรื่องที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ  การสูบบุหรี่ เพราะว่าบุหรี่นั้นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่จะทำให้เกิดไฟไหม้ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นการเตรียมพื้นที่ในการสูบบุหรี่นั้นควรจะมีการเตรียมพื้นที่ให้ใกลจากอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้ป้องกันอุบัติเหตุได้ง่ายกว่า และ ยังลดโอกาสที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากไฟไหม้ได้อย่างมากด้วยเช่นกัน  

การป้องกันจากขยะ  

ขยะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  เพราะว่าหากว่ามีทิ้งขยะภายในอุตสาหกรรมที่ใกล้เกินไปนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดอัคคีภัยด้วยเช่นกัน  เพราะว่าขยะนั้นเป็นหนึ่งในเชื้อไฟชั้นดีอย่างมากที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นสิ่งที่สำคัญนั้นคือการไม่ปล่อยให้ขยะนั้นถูกทิ้งมากเกินไปในอุตสาหกรรม  

ดังนั้นนี้เป็นเพียงไม่กี่วิธีที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถป้องกันอัคคีภัยจากอุตสาหกรรมได้นะครับ ซึ่งยังมีอีกหลากหลายวิธีอย่างมากด้วยเช่นกันที่จะช่วยให้เกิดอุบัติเหตุได้น้อยที่สุด ดังนั้นการเริ่มป้องกันจากตัวเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่สุดที่จะช่วยป้องกันไม่ให้อุตสาหกรรมนั้นเกิดอัคคีภัยได้นั้นเอง