Day: August 5, 2022

เพาเวอร์แอมป์

เพาเวอร์แอมป์กับเทคนิคการเลือกดีๆ ที่เราเอามาฝากเพาเวอร์แอมป์กับเทคนิคการเลือกดีๆ ที่เราเอามาฝาก

เพาเวอร์แอมป์ หรือ Power Amplifier คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมาก มันมีความสำคัญมากในด้านระบบเสียง อุปกรณ์ขยายกำลังหรือขยายเสียงภาคสุดท้าย มันช่วยเพิ่มขนาดของสัญญาขาออก ให้สูงขึ้นกกว่าสัญญาณขาเข้า ก่อนที่สัญญาณเสียงนั้นจะถูกส่งต่อออกไปยังลำโพง เทคนิคการเลือกเพาเวอร์แอมป์สำคัญมาก วันนี้เรามีเทคนิคดีๆ มาฝาก เลือกเพาเวอร์แอมป์อย่างไรไปดูกัน ความชัดเจน Signal to noise ratio หรือ ค่า SNR คือ อัตราส่วนระหว่างสัญญาณต่อเสียงรบกวน หน่วยเป็น dB โดยมีผลต่อความชัดเจนของเสียง ยิ่งค่านี้มีมากเท่าไหร่ [...]