Day: February 21, 2022

หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัยแบบไหนที่ใช้ป้องกันโควิดหน้ากากอนามัยแบบไหนที่ใช้ป้องกันโควิด

ถึงแม้ว่าหลายๆบริษัทก็มีมาตรการ Work from home หรือเรียนออนไลน์ แต่ก็เป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องออกไปข้างนอกบ้านบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการออกไปซื้อของ หรือพบเจอเพื่อนธรรมดา เพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนหรือการทำงานได้ ในเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องมีการป้องกันตัวเรา นั่นคือการสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งหน้ากากอนามัยก็มีหลายแบบหลายยี่ห้อ ซึ่งแต่ละแบบก็มีคุณภาพที่ต่างกันออกไป วันนี้มาดูกันดีกว่าว่าหน้ากากอนามัยแบบไหนที่ใช้ป้องกันโควิดได้  1. หน้ากากทางการแพทย์ ผลิตขึ้นจากผ้าหรือพอลิโพรไพลีน ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสจากคนสู่คนได้ถึง 99% นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันฝุ่น และเกสรดอกไม้ ขนาดเล็กสุดถึง 3 ไมครอน และสามารถกันได้ถึง 66.37% เลยทีเดียว 2. [...]