Day: November 25, 2021

บริษัทหางานที่มีประโยชน์ต่อผู้ว่างงานทุกคนบริษัทหางานที่มีประโยชน์ต่อผู้ว่างงานทุกคน

หางาน
งานเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเงินรายได้ให้กับทุกคนที่ทำงาน และเงินที่ได้จากการทำงานสามารถนำไปใช้เพื่อความอยู่รอดในแต่ละวันรวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง แน่นอนว่าสำหรับคนที่ยังไม่มีงานหรือก็คือคนว่างงาน จำเป็นต้องหางาน ซึ่งปัจจุบันมีความสะดวกมากขึ้นเนื่องจากมีบริษัทที่จัดหางานให้กับผู้ว่างงานทุกคน โดยจะกล่าวถึงในบทความนี้  บริษัทหางานคือ ?  บริษัทหางานเป็นตัวกลางการประสานงานกับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าทำงานกับบริษัทที่หาพนักงานหรือก็คือบริษัทที่มีตำแหน่งว่างรับพนักงานใหม่ ๆ เข้ามา โดยทั่วไปนั้นคนที่กำลังหางานจะนำประวัติของตนเองไปฝากไว้กับบริษัท แล้วสัมภาษณ์งานในเบื้องต้นเพื่อให้ได้รู้ว่าผู้สมัครเข้าทำงานมีทักษะด้านใดบ้าง ทั้งทักษะในเรื่องของภาษา การทำงาน ทัศนคติ ความรู้เฉพาะด้าน เช่น การทำงานในตำแหน่งของ Sales ขายของ จะเห็นจากทักษะในการสื่อสารหรือบุคลิกที่แสดงออก นำข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินว่าผู้สมัครมีความสามารถอย่างไร จากนั้นก็นำไปให้บริษัทที่เป็นต้นสังกัด ทุกวันนี้ในประเทศไทยจะมีบริษัท หางาน ที่หลากหลาย และมีรูปแบบหรือเงื่อนไขการบริการที่ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะฝากประวัติกับบริษัทใด ให้ศึกษาอย่างละเอียดว่าบริษัทนั้นมีความน่าเชื่อถือและมีข้อมูลครบถ้วนหรือไม่  ประเภทของบริษัทหางาน   สำหรับการแบ่งประเภทบริษัทหางานนั้น จะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท โดยสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้  บริษัทที่อยู่ในระดับ Management เป็นบริษัทที่เน้นเกี่ยวกับการหาบุคลากรระดับของผู้บริหาร หรือก็คือระดับ Leader โดยเฉพาะ  บริษัทที่อยู่ในระดับทั่วไป จะเป็นบริษัทที่เน้นการหาบุคคลกรซึ่งจบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรี โดยจะหาให้แค่ในบริษัท บางที่จะหาให้บริษัทของประเทศในแถบยุโรป [...]

5 วิธีป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ภายในอุตสาหกรรม5 วิธีป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ภายในอุตสาหกรรม

Cable Ladder
ภายในอุตสาหกรรมนั้นมีไฟฟ้านั้นมีความสำคัญอย่างมาก   และ ภายในอุตสาหกรรมนั้นการเดินสายไฟ และ อุปกรณ์เดินสายไฟต่าง ๆ เช่น Cable Ladder หรือ รางเดินสายไฟนั้นก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  ซึ่งในการเดินสายไฟนั้นจะส่งผลให้อุตสาหกรรมนั้นสามารถใช้งานไฟฟ้าได้อย่างทั่วแผนก แต่ว่าเรื่องที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ “การเกิดอุบัติเหตุ” เพราะว่าในอุตสาหกรรมนั้นสามารถเกิดไฟไหม้ได้ง่ายอย่างมาก ดังนั้นในการดูแลรักษาจึงมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ “วิธีป้องกัน” ไม่ให้อุตสาหกรรมนั้นเกิดไฟไหม้ หรือ เกิดอุบัติเหตุ ภายในอุตสาหกรรม   เริ่มขั้นตอนการวางแผนหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริง   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของการเตรียมความพร้อม เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าภายในอุตสาหกรรมนั้นมีขนาดใหญ่ดังนั้นในเรื่องของ การเตรียมความพร้อมนั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนั้นมีความสำคัญอย่างมาก และ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง จะได้ไม่เกิดความเสียหายที่มากขึ้นนั้นเอง   จัดเตรียมความพร้อม และ อุปกรณ์ต่าง ๆ   [...]