การทำ “LASIK “ นั้น ในช่วงอายุไหนบ้าง ? เราควรทำ

LASIK

Tags:

ในการทำเลสิกนั้นไม่ใช่ว่าทุกช่วงอายุนั้นจะสามารถที่จะทำได้ เพราะเชื่อว่าหลายคนนั้น อาจจะเริ่มที่จะมองหา และ การรักษาสายตาของเรา ด้วย LASIK  และ เชื่อว่ามีหลากหลายช่วงอายุอย่างมากด้วยเช่นกันที่อาจจะเริ่มมองหาว่าอายุขนาดไหน หรือ อายุเท่าไหร่ที่จะต้องทำเลสิก  หรือ อายุขนาดไหนที่จะต้องพร้อมทำเลสิกมาลองดูกันดีกว่าว่าในการทำเลสิกนั้นจะมีในช่วงอายุเท่าไหร่ที่สามารถเริ่มทำได้  

ช่วงอายุ 18 – 24 ปี  

ในช่วงอายุ 18 ปี นั้นเป็นช่วงที่ร่างกายของเราพัฒนาเจริญเติบโต และในเรื่องของค่าสายตานั้นจะอยู่ในระดับที่อาจจะยังไม่คงที่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากว่าจะทำเลสิกในช่วงอายุ 18 – 24 ปี นั้น ถ้าหากว่าจะทำเลิสกในช่วงนี้นั้นจะต้องดูค่าสายตาว่ามีความคงที่มาตลอด 1 ปี หรือ ไม่ หรือ มีการเรียนราชกาล นั้นถ้าหากว่าจำเป็นต้องรักษาจริง ๆ นั้นก็จะต้องพบจักษุแพทย์ก่อนเพื่อตรวจสอบและประเมินค่าสายตาเพื่อประเมินว่าพร้อมในการรักษาด้วยการทำ LASIK หรือไม่  

ช่วงอายุ 25-40 ปี   

ในช่วงที่มีอายุ 25 – 40 ปี นั้นเป็นช่วงที่มีความพร้อมในการทำเลสิกมากที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะว่าในการทำเลสิกนั้นในช่วงที่มีอายุ 25-40 ปี นั้นจะเป็นช่วงที่มีค่าสายตามั่นคงอย่างมากเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าสายตา ที่คงที่อย่างมาก  และ ช่วงค่าสายตาในช่วงนี้นั้นค่อนข้างจะมีกากรเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอย่างมาก ซึ่งเป็นในช่วงที่มีอายุที่ที่เลือกทำเลสิกได้ดีอย่างมาก  

อายุ 41- 45 ปี  

ในช่วงที่มีอายุ 41 – 45 ปี นั้นเป็นอีกหนึ่งในในช่วงที่มีการเริ่มเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน เพราะว่าในช่วงนี้นั้นจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงค่าสายตาตามอายุของอายุที่มากขึ้น ซึ่งในช่วงนี้นั้นค่อนข้างจะอันตรายอย่างมากถ้าหากว่าจะทำเลสิก เพราะว่าอาจจะมีการใช้งานดวงตาที่หนักมาเกินไปและอาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำเลสิกได้ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นในการทำเลสิกนั้นในช่วงอายุนี้เป็นช่วงที่ไม่เหมาะกับการเลสิกอย่างมาก  

อายุ 55 ปีขึ้น  

ในช่วงอายุ 55 ปี นั้นไม่เหมาะที่จะทำเลสิกอย่างมากเพราะว่าเป็นช่วงที่มีอายุค่อนข้างเยอะอย่างมาก และ ที่สำคัญนั้นอาจจะมีภาวะ ต้อกระจกด้วยเช่นกัน  แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถทำได้เลยทีเดียวเพราะว่าการทำเลสิกนั้นสามารถทำได้ด้วยเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเพื่อให้ชัดเจน  แต่ว่าถ้าหากว่าในการทำเลสิกนั้นถ้าหากว่ามีภาวะอื่น ๆ แทรกซ้อน นั้นอาจจะทำให้การทำเลสิกนั้นเกิดแผลหายยากได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะเลือกทำเลสิกนั้นในช่วงอายุนี้อาจจะต้องพบและปรึกษาจักษุแพทย์ก่อนนั้นเอง  

ดังนั้นในช่วงอายุนั้นไม่ใช่ว่าทุกช่วงอายุนั้นสามารถทำเลสิกได้ หรือช่วงอายุบางช่วงอายุนั้นอาจจะไม่สามารถทำเลสิกได้ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นก่อนที่เราจะทำเลสิกในช่วงอายุไหนก็ตามสุขภาพตาของเราเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก และ ในเรื่องของการพบและปรึกษาจักษุแพทย์เองก็สำคัญไม่แพ้กันดังนั้น ดังนั้นใก่อนที่จะทำเลสิกนั้นควรที่จะพบและปรึกษาจักษุแพทย์ก่อนจะดีกว่านะครับ